Nhân sự hiện đại cho người mới

Ngày cập nhật: 16/08/2018

Nền kinh tế thế kỉ 21 là nền kinh tế tập trung vào dịch vụ. Những công ty thành công ngày nay tập trung vào hai mảng chính: chăm lo cho nhân viên và chăm lo cho khách hàng của họ. Thành công, duy trì sự trung thành và tham gia của mỗi cá nhân, cho dù họ là nhân viên hay khách hàng là một thử thách.

Đến năm 2020, cả 5 thế hệ sẽ cùng làm việc song song trong một môi trường được định hình bằng điện toán đám mây và truyền thông xã hội. McKinsey và công ty dự đoán rằng họ sẽ thiếu hụt 30 đến 40 triệu công nhân được đào tạo từ đại học. Ở thương trường, nơi nhân viên có quá nhiều lựa chọn nghề nghiệp, bạn phải nỗ lực để giữ chân những nhân viên xuất sắc. Do đó, làm thế nào bạn có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân tài và thu hút nhân viên cũng như khách hàng? Trong bối cảnh các doanh nghiệp lấy nhân tài làm trọng tâm, nơi các kiến thức chuyên môn và công cụ xã hội ngày càng cần thiết, nhà nhân sự hiện đại cần tập trung lại chiến lược của mình xoay quanh những nhân viên có kinh nghiệm: ban lãnh đạo nhân sự cần có các công nghệ hiện đại để thành công.

Modern HR For Dummies tìm hiểu những thách thức về quản lý nhân tài hiện nay và “chức năng con người” mới của người nhân sự hiện đại. Cuốn sách giải thích làm thế nào để cho phép tương lai của quản lý nguồn nhân lực (HCM) với đúng quy trình, công nghệ và các đối tác trong doanh nghiệp của bạn!

Bạn có thể đặt mua cuốn sách Modern HR For Dummies tại đây

Thư viện khác
Cách xây dựng sự tự chủ ở nhân viên và quản lý khi WFH
20/04/2020
4 câu hỏi để xác định sự tự chủ mà cá nhân mong muốn đạt được
20/04/2020
Sự tự chủ (Autonomy) khi làm việc tại nhà
17/04/2020
Làm việc tại nhà và quản lý công việc từ xa hiệu quả
16/04/2020
Làm việc thông minh, làm việc chăm chỉ
17/08/2018
Tuyển Dụng Để Đạt Hiệu Suất Cao - Steven Lock
17/07/2018