Đối Tác Kỹ Thuật

Trắc nghiệm tính cách/năng lực

Đối tác kỹ thuật
Cubiks

Cubiks là một công ty tư vấn đánh giá và phát triển quốc tế tại Anh. Được thành lập năm 1999, hiện nay công ty đang áp dụng góc nhìn khoa học để thiết kế và cung cấp các giải pháp đánh giá tài năng xuất sắc. Dynamic Consulting hợp tác cùng Cubiks để cung cấp các bài kiểm tra tính cách và năng lực như bài kiểm tra PAPI, 360° phản hồi, kiểm tra tư duy.

Đối tác kỹ thuật
MCA

Thành lập năm 2003 tại Singapore, MCA là nhà cung cấp và xây dựng giải pháp quy trình tiên tiến cho các chuyên gia tư vấn và giới doanh nhân. Dynamic Consulting hợp tác với MCA để cung cấp các bài kiểm tra như 360° phản hồi, DISC, bài đánh giá tính cách.

 

Dịch vụ hỗ trợ từng nhân viên (EAP)

Đối tác kỹ thuật
AXA ICAS International

Thành lập năm 1987, AXA ICAS International là tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp chương trình hỗ trợ nhân viên, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc, và hỗ trợ các vấn đề nghiêm trọng. AXA ICAS International hoạt động chính ở các khu vực Tây Âu, Bắc Mỹ và châu Á/Thái Bình Dương. Dynamic Consulting hợp tác cùng AXA ICAS International để cung cấp Chương trình Hỗ trợ Nhân viên (EAP) cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Đối tác kỹ thuật
Benestar

Benestar, tiền thân là DTC, được thành lập năm 1988 và có trụ sở chính tại Úc. Benestar là công ty tiên phong xây dựng hệ sinh thái các dịch vụ sức khoẻ được tuyển chọn cho thế giới hiện đại. Dynamic Consulting hợp tác cùng Benestar để cung cấp Chương trình Hỗ trợ Nhân viên (EAP) cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Đối tác kỹ thuật
Morneau Shepell

Thành lập năm 1967, có trụ sở chính tại Canada. Morneau Shepell là công ty tư vấn và công nghệ nguồn nhân lực duy nhất có cách tiếp cận tích hợp để hỗ trợ nhân viên. Công ty là nhà cung cấp hàng đầu về các chương trình hỗ trợ nhân viên và nhà quản lý. Dynamic Consulting hợp tác cùng Morneau Shepell để cung cấp chương trình hỗ trợ nhân viên (EAP) cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.