Sự kiện

Top 10 Skills in 2020 (WEF). How can NLP help?
12/02/2019
NLP Cho Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 - Tọa Đàm Trực Tuyến Với Thầy Barney Wee
23/11/2018
Khóa học “Kĩ năng tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp”
17/07/2018