Tuyển chọn tài năng

Để đảm bảo ứng viên phù hợp với công việc và văn hóa tổ chức, chúng tôi giúp khách hàng doanh nghiệp phát triển khung năng lực, thiết kế Trung tâm đánh giá/phát triển, lựa chọn bài trắc nghiệm phù hợp nhất và trang bị các kỹ năng phỏng vấn tuyển chọn.

  • Xây dựng khung năng lực
  • Trung tâm đánh giá/phát triển
  • Bài trắc nghiệm tuyển chọn
  • Kỹ năng phỏng vấn tuyển chọn
  • 360° phản hồi

Liên Hệ

Bạn có các câu hỏi hoặc đang cần một lời khuyên về nhân sự, tổ chức,... Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn hay doanh nghiệp của bạn có thêm một hướng phát triển mới.
Vấn đề bạn quan tâm