Phát triển tài năng

Trong một thế giới thay đổi không ngừng, chúng tôi tập trung phát triển các tài năng trong tổ chức của bạn bằng cách cung cấp một chương trình toàn diện (từ phân tích khảo sát trước khóa học đến nâng cao hiệu quả sau khóa học) nhằm trang bị cho đối tượng mục tiêu sự sẵn sàng không chỉ cho hôm nay mà còn cho tương lai.

Chương trình được xây dựng dựa trên bối cảnh, hiện trạng của doanh nghiệp và tập trung vào 4 khía cạnh:

  • Nâng cao khả năng lãnh đạo và quản lý
  • Năng lực bán hàng
  • Quản trị nhân sự
  • Nâng cao hiệu quả đội ngũ

Liên Hệ

Bạn có các câu hỏi hoặc đang cần một lời khuyên về nhân sự, tổ chức,... Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn hay doanh nghiệp của bạn có thêm một hướng phát triển mới.
Vấn đề bạn quan tâm