Nâng cao hiệu suất

"Để doanh nghiệp vận hành hiệu quả và gặt hái được thành tựu, quản trị thành tích phải là một quy trình kéo dài quanh năm và không ngừng tiếp nối"(Teala Wilson). Một hệ thống quản trị thành tích tốt có thể thống nhất các mục tiêu của cá nhân / đội ngũ / phòng ban phù hợp với các mục tiêu của công ty. Hơn thế nữa, hệ thống đó cần tích hợp chặt chẽ với cơ cấu thù lao và văn hoá doanh nghiệp. Điều này không thể được thực hiện trong một năm! Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn để thực hiện qua từng giai đoạn.

  • Thiết lập/Cải tiến hệ thống quản trị thành tích
  • Tái cấu trúc Thang bảng lương
  • Thiết lập/Cải tiến khung lương, thưởng
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Liên Hệ

Bạn có các câu hỏi hoặc đang cần một lời khuyên về nhân sự, tổ chức,... Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn hay doanh nghiệp của bạn có thêm một hướng phát triển mới.
Vấn đề bạn quan tâm